Evidencija naših izložbi

• U aprilu 2021. pridružite se ogranku za precizno lijevanje Kineskog livačkog udruženja

• 27. marta 2021. Yungong Technology učestvuje na ". 9. Kineskom festivalu e-trgovine Wuhan Liangzhilong 2021."

• 21. aprila 2021. Yungong Technolgoy učestvovao je na 15. konferenciji o inovacijama i trendovima u kineskoj livničkoj industriji

Our Exhibitions record-03
Our Exhibitions record-02
Our Exhibitions record-01
Honorary Certificate-1
Honorary Certificate-2